ASPEGI – Gipuzkoako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkartea
Phone: 943 32 66 00 ext. 5373